'NTA LL'ARIA

I
Riri lu celu, ntornu, e m'innammura;
lu vinticeddu m'arricria lu cori!
Pagghia l' ta fari, prima ca scura,
'sti regni, o cavadduzzi truttalori.
Co pani la campata n' sicura,
ma se scarsia ognuno si nni lori.

II
E li cicali, 'ntantu fannu gara
Cu lu so' cantu, tutta la jiurnata,
mentri lu suli li campagni affara.
La schina mi la sentu gi stuccata
E, mischinedda, puru la massara,
ma 'u stissu m'hajiu a fari 'na cantata:
        "Cavaddi, firriati,
        pisatila 'sta pagghia:
        lu ventu n' a favori e ni la spagghia.
        Prestu cu li tridenti,
se scula lu suduri
l'asciucanu li venti.
Pisati, ca dumani
'Stu frumminteddu ha divintari pani.

III
Sulu a la sira tardu levu manu,
cuvernu li cavaddi stanculiddi,
mi mangiu 'n morsu e m'addurmisciu n' chianu,
ni st'aria ca riluci sutta stiddi;
mentri a cantari 'ntornu, pianu, pianu,
'nzistusi gi si mettunu li riddi.
_________________________________________

indietro

S. Andolina

e.rosignoli@katamail.com