Avola mia
(poesia cantata)

I

      Lu suli ca ti cerca a la matina,
      Paisi amatu, disidiratu,
      ti trova fra li ciuri e li jiardina
      e s'ddimmura e s'innammura
      di 'st'angulu di terra furtunatu
      unni l'apuzza d'oru lu meli fa.

Ritornello

     Paisi miu,
     vasatu da lu mari,
     quantu ti vogghiu beni
     Diu sulu 'u sa!
     Mi p la vita macari alluntanari,
     ma lu me' cori resta
     cu tia, cc! 

II

     Ciuriddi bianchi di li minnuliti,
     a cu' vi viri - lu cori viri
     picchi' frivaru aprili lu faciti
     e Primavera 'nti sta ciurera
    'ncantata resta e mai si nni v ghiri,
    comu se fussi nata 'nti sta cit.

Ritornello

    Paisi miu,
    vasatu da lu mari,
    quantu ti vogghiu beni
    Diu sulu 'u sa!
    Mi p la vita macari allontanarci,
    ma lu me' cori resta
    cu tia, cc!

 

indietro

S. Andolina

e.rosignoli@katamail.com